aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 32867 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci – 28992 osób – stanowili 88% wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych (3875 osób).

Arkusze maturalne 2013

Arkusze z języka niemieckiego

Arkusze maturalne - Fizyka oraz język łaciński

Historia - arkusze 2013

Arkusze maturalne - Biologia

Arkusze egzaminacyjne z Chemii i Geografii 

Wiedza o społeczeństwie

Język polski poziom rozszerzony

Matematyka poziom rozszerzony