Print

Przedstawiamy arkusze egzaminacyjne z Języka Angielskiego poziom rozszerzony. 

 Arkusze ze strona CKE

poziom rozszerzony - arkusz  część 1.
poziom rozszerzony - arkusz  część 2. + transkrypcja
poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja