Print

Prezentujemy arkusze egzaminacyjne z Języka obcego nowożytnego z Egzaminu Gimnazjalnego 2014 roku.

 

Arkusze za stroną CKE

Język obcy nowożytny - 25.04.2014 r.

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A (G-1) Poziom podstawowy
Język angielski  + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja
Język hiszpański + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język włoski + transkrypcja