aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Do końca września trwać będzie plebiscyt Gazety Wrocławskiej. Czytelnicy wybierają najlepszego radnego Sejmiku Dolnośląskiego. W gronie kandydatów jest Iwona Krawczyk, radna i prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Od kilku miesięcy rośnie liczba drobnych kradzieży sklepowych. Zatrzymani płacą mandaty lub stają przed sądem.

Między dwie Góry będzie dzielić życie poseł Marzena Machałek. Mieszkanka Kamiennej Góry zamierza przeprowadzić się do Jeleniej Góry.

Kamienna Góra

Trwający od prawie miesiąca remont ul. Krzeszowskiej jest uciążliwy dla mieszkańców i przedsiębiorców. Właścicielka zakładu fryzjerskiego ocenia, że utrudnienia w dojeździe spowodowały spadek liczby klientów o połowę.

Do 12 września kamiennogórskie starostwo czeka na oferty firm chcących remontować ul. Kamiennogórską w Chełmsku Śląskim.

Szanowni turyści.
Karkonoski Park Narodowy informuje, że rozpoczęły się prace remontowe na szlaku czerwonym prowadzącym na Chojnik. W związku z tym, że szlak na czas remontu nie będzie zamknięty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrowania. Zalecamy także poruszanie się po szlaku czarnym prowadzącym przez Zbójeckie Skały. 

Młody kamiennogórzanin odpowiadać będzie za kradzieże w garażach i piwnicach na największych kamiennogórskich osiedlach.

Minionej nocy (z 2 na 3 września) ponownie użyteczny okazał się monitoring w Kamiennej Górze. Sprawcy drobnych, aczkolwiek uciążliwych wykroczeń coraz częściej odpowiadają za swoje czyny.

Lubawka - ul. Wodna

Jacek Dąbrowski, dyrektor departamentu ochrony zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwrócił się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przekazanie dokumentów dotyczących budynku przy ul. Wodnej 28 w Lubawce. Jest to reakcja ministerstwa na pismo posła Henryka Kmiecika w sprawie skreślenia zabytku z rejestru.

menu powiatowa.info

Od września rozpoczynamy publikację informacji o planowych wyłączenia prądu na terenie powiatu kamiennogórskiego.