Print

Instytucje podległe Urzędowi Miasta w Kamiennej Górze wspólnie wybrały dostawcę energii. Przyniesie to finansowe oszczędności.Miejskie jednostki podpisały jedną, wspólną umowę z dostawcą energii. Takie rozwiązanie pozwoliło na negocjację ceny. Dzięki temu wydatki na energię elektryczną mają zmniejszyć się o 130 tys. zł rocznie.