Print

Lubawka - sesja rady

Podczas dzisiejszej (wtorek, 28 maja) sesji radni Lubawki mieli rozważać udzielenie absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Kulonowi. Do głosowania jednak nie doszło.Na początku sesji burmistrz poprosił radnych o zmianę porządku obrad. Okazało się, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie może wydać opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. We wniosku Komisji brakowało bowiem informacji o stanie mienia gminnego. Bez opinii RIO absolutorium nie mogło być głosowane.

Radni zgodzili się na wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia absolutorium. Zapoznali się jednak z wykonaniem budżetu w 2012 roku i stanem mienia gminnego oraz opinią RIO w sprawie złożonych przez burmistrza  dokumentów. Za miesiąc zostanie im już tylko głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

Budżet na 2012 rok rada przyjęła 30 grudnia 2011 roku. Początkowo plan zakładał 25,988 mln zł dochodów i 26,551 mln zł wydatków. W ciągu roku te wartości wielokrotnie były zmieniane. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2012 to 26,225 mln zł dochodów (99,28% planu) i 26,522 mln zł wydatków (95,79% planu). W ciągu roku miasto zaciągnęło 1,896 mln zł kredytów i pożyczek, a spłaciło 1,548 mln zł. Lubawka ma do spłaty 9,5 mln zł z tego 2,2 mln zł pożyczonych zostało w związku z realizowanymi inwestycjami unijnymi. Poziom zadłużenie to 36,55%, a po odliczeniu środków zaangażowanych w unijne projekty 31,61%.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu.