Print

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opublikowała wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Średni wynik w województwie wyniósł 23,6 punktów. W powiecie kamiennogórskim 425 uczniów zdobyło średnio 22,8 punktu.

Sprawdzian najlepiej napisali uczniowie z Wrocławia (średnia 27,2 pkt.) Najgorsze wyniki (średnia 21,4 pkt.) szóstoklasiści zdobyli w powiatach: legnickim, strzelińskim i złotoryjskim.

W podziale ze względu na lokalizację szkoły najlepiej wypadli uczniowie chodzący do szkół w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców (średnia 25,6 pkt.). Na wsi średnia wyniosła 22,4, a w miastach do 20 tysięcy mieszkańców 22,6 punktów. W miastach od 20 do 100 tysięcy mieszkańców średnia wyniosła 23,8.

Sprawdzian sprawdza umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Arkusz standardowy zawiera 26 zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich poleceń można otrzymać 40 punktów.

fot. via OKE