Print

PTSM Kamienna Góra

W dniu 23 maja 2013 r. uczniowie klasy II a oraz II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, a przeprowadzonych przez Magdalenę Pielich oraz Agnieszkę Gregulską – edukatorki z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Legnicy.Była to trzecia wycieczka edukacyjna dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Mali kamiennogórzanie, na spotkaniu w drewnianej altanie, zostali zapoznani przez prowadzące zajęcia z ich tematyką i podzieleni na 4-osobowe zespoły. Każdy zespół został wyposażony w kartę pracy, ołówek i przewodnik – klucz do oznaczania roślin, który był bardzo pomocny przy rozpoznawaniu mijanych na trasie pieszej wycieczki kwiatów. Na podstawie ich kształtu i barwy uczniowie wyszukiwali je w przewodnikach, a odczytaną nazwą wraz z barwą płatków wpisywali do swoich kart pracy. Wśród roślin do rozpoznania były m. in.: marzanka wonna, gajowiec żółty, jasnota purpurowa, barwinek pospolity oraz dąbrówka rozłogowa. Zajęcia odbyły się na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej wytyczonej w rezerwacie przyrody "Wąwóz Myśliborski", na której rośnie 27 pomnikowych drzew. Wszyscy zespoły wykazały się dużym zaangażowaniem, a nagrodą dla nich były bardzo dobre oceny, które wstawiły im na kartach pracy edukatorki CEEiK "Salamandra". Kolejnym zadaniem, w którym uczestniczyli, było ułożenie leśnego krajobrazu z darów natury – liści, szyszek, gałęzi i patyczków znalezionych w otaczającym ich lesie, które wykonywali z dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Następnie zostali zaproszeni przez prowadzące lekcję przyrody na łonie natury do ścisłej części rezerwatu, gdzie zobaczyli rzadki gatunek paproci podlegający ochronie  JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, który ma charakterystyczne wydłużone, całobrzegie i zimotrwałe liście.. To dla ochrony tzw. Jeleniego języka specjalnie utworzono w 1962 r. ścisły rezerwat przyrody. Ten gatunek paproci można podziwiać w Polsce jeszcze tylko na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W drodze powrotnej na teren ośrodka edukacyjnego, wycieczkowicze brali udział w zabawie ruchowej i zrobili sobie pamiątkowe grupowe zdjęcie, a udane zajęcia przyrodnicze zakończyli upieczeniem smakowitych kiełbasek na grillu.

W drodze powrotnej zatrzymali się w Jaworze, gdzie zwiedzili bardzo ciekawy barokowy, ewangelicki KOŚCIÓŁ POKOJU p.w. Świętego Ducha z XVII w. Otoczenie kościoła stanowi piękny zabytkowy Park Pokoju z licznymi pomnikowymi drzewami. To jeden z trzech kościołów i jeden z dwóch zachowanych do dziś, wybudowany w latach 1654-1655 na mocy porozumień pokoju westfalskiego w 1648 r. kończącego wojnę trzydziestoletnią. Kościół z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości został wpisany w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  

Młodzi uczestnicy wycieczki zdobyli również po 30 pkt. do odznaki TURYSTA PRZYRODNIK.

Opiekę nad nimi sprawowali: Katarzyna Bielewicz-Czyczkan i Beata Galica-Nowak – wychowawczynie klas, Edyta Chylińska – rodzic oraz Jerzy Rubach –  Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej zdjęć