Print

Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze pokazują spory spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu.Na koniec kwietnia 2013 roku zarejestrowanych było 3500 bezrobotnych, to o 255 osób mniej niż na koniec marca 2013. W porównaniu do końca kwietnia 2012 roku ilość zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 96 osób.

Kwiecień był drugim z rzędu miesiącem ze spadkiem ilości bezrobotnych w powiecie. Na koniec lutego 2013 roku w statystykach pozostawało 3786 osób.

W ciągu roku niewielkie zmiany zaszły w strukturze bezrobotnych. Spadł udział kobiet (z 44,5% do 41,5%), osób do 25 roku życia (z 16,1% do 14,3%) oraz powyżej 50 roku życia (z 29,3% do 27,8%).

Od początku roku w PUP-ie zarejestrowały się 1902 osoby, a wyrejestrowało 1979. Większość bezrobotnych zgłasza się do PUP-u po raz kolejny (1713 osób). Najczęstszym powodem wyrejestrowania jest podjęcie pracy (693 osoby) i niepotwierdzenie gotowości do pracy (428). Tylko w kwietniu na 259 ofert pracy, tylko 79 były subsydiowanych przez PUP. Pozostałe (180) w całości finansowali pracodawcy. Również w kwietniu 46 osób zdecydowało się na rozpoczęcie działalności gospodarczej z dotacją, a 103 osoby rozpoczęły staże.