aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra, ratusz

Trwa kontrola stanu technicznego attyk kamiennogórskiego ratusza. To drugi etap badań.

Przy ratuszu stoi dzisiaj podnośnik, z którego pracownicy wynajętej przez ratusz firmy sprawdzają attyk.

Miasto otrzymało od nadzoru budowlanego nakaz zabezpieczenia attyki, stąd ograniczenie dostępu do budynku. W pierwszym etapie sprawdzania stanu konstrukcji zlecone zostały badania geodezyjne. Sprawdzone zostały ewentualne ruchu konstrukcji. Badanie wykazało, że attyki nie odchylają się.

Dzisiaj prowadzone są analizy w ramach drugiego etapu sprawdzania stanu attyk. Tym razem sprawdzany jest stan konstrukcji. Stąd praca ekipy na wysokości. Profilaktycznie sprawdzany jest stan obu attyk.

Jeśli wyniki analizy wskażą dobry stan konstrukcji, miasto wystąpi do nadzoru budowlanego o cofnięcie nakazu zabezpieczenia. Wtedy będzie można usunąć ogrodzenie spod ratusza.

REKLAMA