Print

Do kamiennogórskiego starostwa wpłynęło rozstrzygnięcie zastępcze dotyczące radnego Włodzimierza Krajewskiego.

Uzupełnienie
Jak informuje biuro prasowe wojewody, skargę na zarządzenie do sądu może skierować sam radny jak i powiat kamiennogórski. Zarządzenie wydane zostało 8 maja.

Oryginalna informacja
Wojewoda domagał się od rady powiatu wygaszenia mandatu radnego uznając, że W. Krajewski prowadził działalność gospodarczą na mieniu powiatu, co jest zabronione. 12 lipca 2012 roku odbyła się nadzwyczajna sesja w tej sprawie. Uczestniczyło w niej 10 radnych. Z głosowania zrezygnował zainteresowany, pozostał dziewiątka jednogłośnie była przeciwko przyjęciu uchwały wygaszającej mandat radnemu.

Teraz wojewoda wrócił do sprawy i wydając rozstrzygnięcie zastępcze wygasił mandat radnego. Nie oznacza to jednak, że W. Krajewski przestaje być radnym. Przysługuje mu prawo zaskarżenie decyzji wojewoda do sądu. Wtedy dopiero prawomocny wyrok zakończy tę sprawę.