aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via acw

Po dziesięciu latach w Kamiennej Górze reaktywowany został hufiec ZHP. Wczoraj (czwartek, 30 stycznia) odbył się pierwszy zjazd. Wybrane zostały władze hufca.


Zjazd odbył się pod hasłem „Braterstwo i łączenie pokoleń”. W myśl tej idei zostali zaproszeni byli komendanci Hufca ZHP Kamienna Góra – hm. Józef Michałczak, hm. Wiesław Szczepański, hm. Jan Stańczak, hm. Bogusław Barszczewski, hm. Barbara Kowalska, phm. Dariusz Kurowski. Instruktorzy zadeklarowali chęć utworzenia Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, którego istnienie będzie miało nieoceniony wpływ na młodych harcerzy. Będą mogli poznać historię kamiennogórskiego harcerstwa z punktu widzenia osób, które brały w niej udział. Padła również propozycja zorganizowania trasy Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Górskiego „Granica” na cześć druha Marka Stańko - pierwszego organizatora rajdu.

Nad prawidłowym przebiegiem zjazdu czuwał pełnomocnik Chorągwi Dolnośląskiej phm. Andrzej Waniczek – komendant Hufca ZHP Lubań Śląski. Obecny był również komendant Chorągwi Dolnośląskiej hm. Marian Łata i komendantka Hufca Karkonoskiego ZHP, do którego kamiennogórscy harcerze należeli przez trzy lata, phm. Maria Łabaziewicz. Komendantka zauważyła, że współpraca między Kamienną Górą, a Jelenią Górą się nie kończy, powstaje bowiem Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej, którego zadaniem będzie szkolenie przyszłych instruktorów. Na zjeździe byli obecni zaproszeni goście. Burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek, dzięki którego uprzejmości harcerze będą mieli gdzie się spotykać na zbiórkach w nowej siedzibie hufca przy ul. Kościuszki 4 (Były Music Box) – tam właśnie mógł odbywać się wczorajszy zjazd. Burmistrz powiedział, że „tak jak wszyscy widzą nowa siedziba wymaga wielkiego wkładu pracy”, ale ma nadzieję, że harcerzom się tu spodoba, phm. Agnieszka Czajkowska –Wróbel odpowiedziałam, że siedziba przy ulicy Kościuszki jest dla harcerzy idealnym miejscem na siedzibę hufca i już nie mogą się doczekać możliwości rozpoczęcia remontu. Przewodnicząca rady powiatu Bożena Ziemiańska i wice starosta Tadeusz Rycharski zadeklarowali wsparcie dla działań kamiennogórskich harcerzy.

Zjazd wybrał na komendantkę phm. Agnieszkę Czajkowską – Wróbel. Zjazd jednogłośnie przyjął skład komendy zaproponowany przez komendantkę. Komenda działać będzie w składzie: pwd. Piotr Sobczyk (skarbnik), pwd. Olga Czajkowska (Zastępca ds. organizacyjnych), pwd. Małgorzata Dziedzic (zastępca ds. programu i pracy z kadrą), pwd. Jacek Czajkowski (kwatermistrz).

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez