aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Grupa pięciorga radnych zaproponowała, aby na dzisiejszej (wtorek, 27 października) sesji rady powiatu przyjąć apel do prezydenta Polski w sprawie tzw. ustawy "piątka dla zwierząt".

 

Projekt zaprezentowała Bożena Kończak. W treści apelu znalazły się mocne sformułowania m.in. o antypolskiej ustawie. Rada miała zaapelować do prezydenta o zawetowanie ustawy. Radca prawny zwrócił radnym uwagę, na wykraczenia poza kompetencje. Rada nie ma bowiem w zakresie działania opiniowania projektów aktów prawnych przygotowywanych przez parlament. Z tego powodu uchwała przyjmująca apel, bez względu na jego treść, może zostać zakwestionowana przez nadzór prawny wojewody.

Edyta Wyrostek przypomniała, że projekt ustawy jest w Senacie, nieznana jest jego ostateczna treść. Zwróciła uwagę, że głosowanie przeciwko apelowi nie oznacza poparcia ustawy. Kontrowersyjna jest bowiem zaproponowana treść apelu.

Zofia Kolat uznała, że w apelu są nieprawdziwe informacje. Nie można pisać o ustawie PiS, ponieważ w Sejmie za jej przyjęciem głosowała większość posłów KO i Lewicy. Andrzej Przybytek dopytywał ile na terenie powiatu jest hodowców zwierząt futerkowych oraz ubojni.

Według starosty Jarosława Gęborysa projekt apelu został przygotowany w taki sposób, aby został on odrzucony, a Bożena Kończak mogła prezentować się jako jedyna obrończyni rolników. Zwrócił również uwagę na nieprawdziwe informacje zawarte w projekcie. B. Kończak przypomniała staroście, że sam jej zaproponował przygotowanie projektu. - Nie miałam intencji politycznych - zapewniła B. Kończak. Apel mógł przygotować starosta lub przewodniczący komisji rolnictwa.

B. Kończak zaproponowała, aby przygotować akceptowalny projekt apelu i przyjąć go na sesji nadzwyczajnej. Takie rozwiązanie popierał również Ireneusz Kordziński.

Ostatecznie za przyjęciem apelu było 5 radnych, 9 było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Apel nie został przyjęty.

 

 

REKLAMA