aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Jawiszów - sołtys Zdzisław Kraszewski

Takich tłumów na wiejskim zebraniu dawno w gminie Kamienna Góra nie było. Mieszkańców Jawiszowa do starej świetlicy ściągnęły dzisiaj (niedziela, 19 stycznia) wybory sołtysa.


Pod koniec ubiegłego roku mieszkańcy Jawiszowa zebrali podpisy pod wnioskiem o odwołanie dotychczasowego sołtysa. Prawna procedura byłaby długotrwała. Gdy Marcin Szajb dowiedział się o złożonym wniosku sam zrezygnował z funkcji sołtysa. W piśmie skierowanym do gminy i odczytanym na dzisiejszym zebraniu przypomniał inwestycje zrealizowane w sołectwie, udział mieszkańców w konkursach oraz imprezy zorganizowane we wsi. – Rezygnuję z podniesionym czołem – napisał M. Szajb, który sołtysem był 2,5 roku.

Wyboru sołtysa dokonują mieszkańcy podczas zebrania. Aby zebranie było ważne niezbędny jest udział 10% osób uprawnionych do głosowania. W Jawiszowie głosować mogą 203 osoby, niezbędne dla ważności zebrania minimum to 21 osób. Na dzisiejsze spotkanie przyszło 84 mieszkańców.

Jawiszów - wybory sołtysa

Zgłoszone zostały cztery kandydatury na sołtysa. W tajnym głosowaniu Zdzisław Kraszewski otrzymał 42 głosy, Piotr Krzyżowski 20, Marcin Kimbort 12, Zofia Ruman 3. Nowym sołtysem został Z. Kraszewski, który pełnił już tę funkcję przez 9 lat. To jego w roli sołtysa zastąpił M. Szajb. Sześć głosów było nieważnych, głosowały 83 osoby.

Nowy sołtys pełnić będzie tę funkcję do końca kadencji, czyli maksymalnie 6 miesięcy od wyborów samorządowych zaplanowanych na listopad 2014 roku.

Na przewodniczącego zebrania mieszkańcy wybrali Grzegorza Kiełbasę, radnego Jawiszowa i Olszyn. Nad sprawnym przebiegiem zebrania czuwał sekretarz gminy Mieczysław Plata. W zebraniu uczestniczył również wójt Stanisław Szmajdziński.

Jawiszów - wybory sołtysa

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez