aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kamienna Góra.

 

Teren gminy podzielony został na cztery obszary. Na każdy z nich złożona został minimum jedna oferta. Obszar pierwszy chce utrzymywać jedna firma, która zaproponowała prawie 55 tys. zł, gmina na ten cela gotowa byłą przeznaczyć ponad 75 tys. zł. Obszarem drugim zainteresowane są dwie firmy. Gmina na zimowe utrzymanie dróg na tym terenie postanowiła przeznaczyć ponad 67 tys. zł. Oferenci zaproponowali 49 tys. zł i 70 tys. zł. Na trzeci obszar gmina przeznaczyła ponad 103 tys. zł. Jeden z oferentów zaproponował 99 tys. zł, inny 140 tys. zł. Na czwarty obszar gmina miał 99 tys. zł. Złożone zostały trzy oferty na 66 tys. zł, 110 tys. zł, 98 tys. zł.

REKLAMA