aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

04 sesja lubawka z

Dzisiaj (czwartek) 4 czerwca odbyła się V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubawce. Radni zastanawiali się nad przyjęciem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka.

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych. Wstępem do dyskusji było przedstawienie przez Alfreda Michno, kierownika referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i przestrzennej, czym jest Studium. Według ustawy zmiany w planie są ważne dla działalności ludności. A. Michno uzgodnił proponowany plan z 38 instytucjami m.in. z dyrektorem agencji wywiadu, dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego.

Od czasu wyłożenia projektu, mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. Ludność gminy zgłosiła wiele uwag. Wszystkie zgłoszone propozycje do proponowanego planu zostały odrzucone.

Jak się okazało część działek wokół zbiornika Bukówka straciła możliwość zabudowy. Nie zgadzali się z tym m.in. właściciele gospodarsta agroturystycznych.

Radni przed sesją spotkali się na połączonych komisjach. Spotkanie dotyczyło właśnie m.in. tematu sesji.

Burmistrz E. Kocemba uznała, że całość studium jest w porządku. Walczyła o zagospodarowania zbiornika Bukówki i jego terenów.

Radni przyjęli jednogłośnie (12 głosów) nowe studium.

Niestety system głosowania podczas transmisji internetowej nie pokazywał pełnych wyników głosowania.

sesja lubawka

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA