Print

Henryk KmiecikPoseł Henryk Kmiecik wystosował apel do samorządowców. Proponuje, aby podczas spotkań, akademii wystawiać skarbonki i zbierać datki dla chorych dzieci z terenu powiatu. List skierował do wójtów, burmistrzów i starosty.


APEL
skierowany do wszystkich organizatorów spotkań noworocznych i innych

Szanowni Państwo!

Bardzo często wielu organizatorów w postaci urzędów i podległych im jednostek, instytucji, zakładów pracy, itp. organizuje różnego rodzaju spotkania, akademie, bankiety czy też rauty, które mają za zadanie uświetnić przeżywaną uroczystość. Dotyczy to także świąt czy też noworocznych uroczystości, a także różnych podsumowań i towarzyskich choć w pewien sposób urzędowych spotkań. Tego rodzaju spotkania organizowane z reguły w sposób uroczysty i podniosły mają na celu nie tylko podtrzymywanie pewnych zachowań i elementów tradycji ale także służą do zacieśniania wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi. Jest to zwyczaj ze wszech miar pozytywny i godny naśladownictwa. Jednakże także i ten obyczaj można w pewien sposób uszlachetnić i z prozaicznego wznoszenia toastów i ochoczego pałaszowania przystawek zalegających „szwedzki stół” uczynić spotkaniem ludzi dobrej woli.

Na terenie naszego powiatu jest wiele chorych dzieci wymagających drogiego leczenia, czy rehabilitacji, na ich rzecz prowadzone są zbiórki i gromadzone pieniądze z 1% odpisu od podatku. Niech każdy organizator w widocznym miejscu umieści puszkę na datki na z góry określony cel, czyli za każdym razem na inne dziecko, a każdy z zaproszonych gości niech za punkt honoru poczytuje sobie wrzucenie do tej puszki banknotu dwudziestozłotowego.

Ten gest, który mam nadzieję stanie się także pewną pozytywną wszakże tradycją, przyniesie pomoc i wsparcie biedniejszym i słabszym, a nam da poczucie otwartości, tolerancji i szacunku wobec wszystkich ludzi.  


                                        Henryk Kmiecik
                                        Poseł na Sejm