aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - sesja rady powiatu - skarbnik

Radni powiatu kamiennogórskiego zakończyli dzisiaj (piątek, 27 grudnia) 41 sesję. Obrady wznowione zostały w punkcie dotyczącym konkursu na sekretarza.


Przypomnijmy, sesja rozpoczęła się 17 grudnia. Radni poprosili starostę o wyjaśnienia w sprawie konkursu na sekretarza. Zagrozili, że jeśli procedura nie zostanie wstrzymana, zagłosują przeciwko uchwaleniu budżetu. Ponieważ nie udało się wypracować konsensusu, obrady przerwano (więcej: Sekretarz niezgody).

Dzisiaj obrady były kontynuowane. Starosta Ewa Kocemba poinformowała radnych, że konkurs wygrała Barbara Świętoń, dotychczasowa naczelnik wydziału spraw społecznych. Nowe obowiązki ma przejąć 2 stycznia 2014 roku, jednocześnie stanowisko naczelnika zostanie nieobsadzone. Pracę działu nadzorować będzie wicestarosta. Umowa z nową sekretarz ma być podpisana na czas określony.

Na wyraźne żądanie Anny Wondołowskiej-Grabowskiej starosta oświadczyła – Mogą złożyć deklarację, że dopóki będę starostą wakat [naczelnika wydziału spraw społecznych – red.] pozostanie nieobsadzony.

Dziesięciu radnych, którzy grozili nieprzyjęciem budżetu zaproponowało poprawkę do projektu zgłoszonego przez zarząd. Z pieniędzy przeznaczonych na administrację zabrali 100 tys. zł. Te pieniądze przeznaczyli na remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz przygotowanie dokumentacji remontu dachu budynku C Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (70 tys. zł) oraz frezowanie pni pozostawionych podczas wycinki przydrożnych drzew (30 tys. zł). Przyjęcie takiej poprawki poparło 10 radnych, 6 było przeciwko.

Projekt budżetu powiatu na 2014 rok zakłada 36 481 732 zł dochodów i 36 031 164 zł wydatków. Na inwestycje ma być przeznaczonych 1,4 mln zł. Pieniądze te wydane zostaną na: przygotowanie dokumentacji remontu drogi Kamienna Góra – Krzeszów (remont ma dofinansować sejmik) oraz ul. Kościuszki w Kamiennej Górze (środki popowodziowe), remont dachu Zespołu Szkół Specjalnych oraz montaż pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej. Zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku wynosić ma 7,45 mln zł. Z czego 6 mln zł to obligacje. Aby przyszłoroczny budżet spełniał narzucone przez państwo nowe wskaźniki zadłużenia (są wyliczane indywidualnie dla każdego samorządu), powiat podjął decyzję o przeniesieniu spłaty 600 tys. zł obligacji z 2014 roku na 2021. Za przyjęciem budżetu zagłosowała większość radnych, jedynie jedna (A. Wondołowska-Grabowska) wstrzymała się od głosu.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez