Print
sieć dróg

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Dopisane zostały dwie drogi na Dolnym Śląsku S5 i S8.

 

Zmiana dokumentu zakłada, że nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostaną zwiększone o 7 mld zł. Fundusze te będą pochodzić z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz funduszy unijnych.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na rozpoczęcie budowy nowej drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko oraz rozpoczęcie budowy nowej drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3).

Nowe drogi naniesione zostały na plan sieci. Zaznaczono je kolorem różowym.