Print
gmina Kamienna Góra - sesja

W gminie Kamienna Góra powstanie Młodzieżowa Rady Gminy. Decyzję w tej sprawie podjęli dzisiaj (środa, 25 września) dorośli radni.

 

Młodzieżowa rad ma mieć od 12 do 15 członków. Kandydować i wybierać radych będą uczniowie szkół stacjonarnych mieszkający na terenie gminy Kamienna Góra. Wyborcy i kandydaci mogą mieć od 12 do 18 lat. Kadencja rady trwać będzie 2 lata.

Wybory przeprowadzane będą w szkołach. Każda szkoła będzie odrębnym okręgiem wyborczym, w każdej wybieranych będzie 3 radnych.

Rada ma m.in. reprezentować interesy młodzieży wobec dorosłych instytucji, współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi, wspierać i organizować życie kulturalne, sportowe i intelektualne. Ma również wspierać postawy demokratyczne wśród młodzieży, rozwijać ideę samorządności.

Rada będzie powoływać zarząd. Może również tworzyć komisje problemowe i grupy projektowe.