Print
Kamienna Góra - sesja rady powiatu

Podczas dzisiejszej (wtorek, 24 września) sesji rady powiatu radni podjęli uchwałę, która może mieć wpływ na przyszłość sposobu wykorzystania zbiornika Bukówka.

 

Na wniosek grupy radnych, petycji mieszkańców Paprotek i wędkarzy z PZW radni wyrazili wolę podjęcia działań mających na celu sprawdzenie powodów wprowadzenia zakazu użytkowania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Uchwała otwiera drogę do przyjęcia przez radę powiatu zakazu użytkowania takich jednostek na Bukówce.

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Na podstawie uchwały władze powiatu mogą rozpocząć procedurę sprawdzania oddziaływania jednostek z silnikami spalinowymi na otoczenie. Prawdopodobnie latem wykonane zostaną pomiary poziomu hałasu. Ewentualny termin i zasady badań zostaną dopiero ustalone.