Print

Powiat kamiennogórski jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie ponad 161 kilometrów dróg. Dwa odcinki dróg powiatowych nie będą utrzymywane. Odpowiednie tablice informujące zostały już zamontowane. 

 

Odśnieżana nie będzie Przełęcz Rędzińska oraz droga między Ciechanowicami, a Pastewnikiem. 

W tym roku drogi powiatowe będą utrzymywane w III i V standardzie odśnieżania. W V standardzie dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. 

W III standardzie utrzymania znajdują się wszystkie powiatowe drogi w Kamiennej Górze (ul. Katowicka, Okrzei, Spacerowa, Wojska Polskiego, Broniewskiego, Waryńskiego, Kościuszki,  Fornalskiej, Wiejska i Krzeszowska). Drogi te utrzymywane są przez pracowników Referatu Drogownictwa przy ulicy Towarowej 43 w Kamiennej Górze.
Na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra i Gminy Lubawka III standard utrzymania otrzymały drogi: Kamienna Góra – Krzeszów (nr 3468D) oraz Lubawka- Chełmsko Śląskie (3469D). Za utrzymanie dróg na tym terenie odpowiada konsorcjum firm „Zimowe utrzymanie dróg – Nakonieczny & Góra”.
Na terenie Gminy Marciszów wszystkie drogi powiatowe utrzymane mają być w V standardzie. Odpowiadać za nie ma konsorcjum firm „Sześciu Jeźdźców Białej Apokalipsy”.

III standard utrzymania oznacza jezdnie odśnieżoną na całej szerokości. Droga ma być posypana na skrzyżowaniach z drogami i z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu podłużnych większych bądź równych 4%, na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. W tym standardzie dopuszcza się pozostawanie luźnego śniegu do 6 godzin od ustania opadów. Zaspy i języki śniegowe powinny zostać usunięte również w przeciągu 6 godzin. Gołoledź, szron, szadź oraz lodowica powinna zostać usunięta w miejsc wyznaczonych  w 5 godzin. Na śliskość pośniegową wykonawca ma czas do 6 godzin od wystąpienia zjawiska. 

V standard utrzymania oznacza jezdnię odśnieżoną, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek . Jezdna powinna być posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Śnieg luźny może utrzymywać się do 16 godzin od ustania opadów. Zaspy – do 8 godzin. W miejscach wyznaczonych gołoledź powinna zostać usunięta w ciągu 8 godzin. W tym standardzie dopuszcza przerwy w komunikacji trwające do 24 godzin.