aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - ratusz

Kamienna Góra ogłosiła przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego. Z zapowiadanego partnerstwa publiczno-prywatnego nic nie wyszło.

 

Modernizacja oświetlenie zrealizowana ma być dzięki unijnemu dofinansowaniu. To część druga część projektu, w ramach którego budowana jest ścieżka rowerowa. Zgodnie z założeniami wymiana oświetlenia miała być zrealizowana w ramach współpracy miasta z prywatną firmą, która mogłaby pokryć wkład miasta w inwestycję. Zaangażowany kapitał spłacany byłby dzięki zmniejszeniu zużycia prądu. Pomysł takiej współpracy nie zostanie jednak zrealizowany. Jak wyjaśnia Marcin Ryłko z kamiennogórskiego ratusza, partner wycofał się ze współpracy z miastem. Inne oferty nie były korzystne, z szacunków urzędników wynika, że lepiej będzie zadanie zrealizować w tradycyjny sposób.

Przetarg na modernizację oświetlenia został już ogłoszony. Wykonawca działać będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj", a więc przygotuje projekt, uzyska niezbędne pozwolenia i zrealizuje prace budowlane. Inwestycja ma być zrealizowana do 31 marca 2020 roku. O wyborze oferty decydować będzie cena (60%), gwarancja na oprawy oświetleniowe (20%), gwarancja na roboty budowlane (16%) i czas reakcji (4%), czyli czas usunięcia wady lub usterki.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA