aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - Sprawa Polek

Trzy posłanki, Iwona Krawczyk, Elżbieta Radziszewska i Bożena Henczyca zaprosiły dzisiaj (poniedziałek, 11 marca) społeczność Kamiennej Góry i okolic do dyskusji o potrzebie wyrównania szans polskich kobiet w życiu społecznym i zawodowym.

 

Spotkanie z przedstawicielkami parlamentarnego klubu Platformy Obywatelskiej odbyło się w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa. Rozmowy toczyły się wokół „Deklaracji styczniowej”, czyli zapisu dziesięciu najważniejszych wytycznych mających być podstawą programu poprawy funkcjonowania społecznego polskich kobiet.

Deklaracja dotyczy między innymi, potrzeby natychmiastowej realizacji polityki antyprzemocowej zapisanej w „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wokół kobiet i przemocy domowej”, skutecznej egzekucji alimentów, opieki zdrowotnej, edukacji seksualnej oraz refundowanej antykoncepcji. Kobiety powinny jak najszybciej otrzymać pomoc w godzeniu pracy z wychowaniem dzieci, wsparcia w tworzeniu partnerskiego modelu rodziny, edukacji o prawach obywatelskich. Ważnym punktem w dyskusji było również ograniczenie luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami oraz likwidacja barier w awansie zawodowym. Zgromadzeni w muzeum chętnie dzielili się z posłankami bolączkami i problemami seniorów. Rozmawiano o niskich i mimo to opodatkowanych emeryturach oraz o wykluczeniu społecznym najstarszych osób na terenach wiejskich.

Zarówno posłanki jak i dyskutanci podkreślali potrzebę zainspirowania kobiet do udziału w życiu społecznym, potrzebę korzystania z praw obywatelskich oraz zachęcenia Polek do starań o zajmowanie stanowisk decyzyjnych.

Posłanki Platformy Obywatelskiej opowiedziały również o osiągnięciach swojej partii w tworzeniu programu społecznego na rzecz rodziny. W czasie rządów PO i PSL w życie weszło wiele programów i rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie polskich rodzin. Między innymi badania przesiewowe noworodków, urlop ojcowski i tacierzyński, program in vitro, program „Maluch” czy budowa placów zabaw przy szkołach.

Kamienna Góra - Sprawa Polek

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez