Print
łącznik ul. Ks. Bolka I i Wałbrzyskiej -  fot. archiwum - grudzień 2017

Wczoraj (czwartek, 17 stycznia) miasta Kamienna Góra ogłosiło kilka przetargów dotyczących miejskich dróg.

 

Miejscy samorządowcy szukają wykonawcy przebudowy ul. Ściegiennego prowadzącej do budynków spółdzielni mieszkaniowej Len. Przetarg dotyczy odcinka za stadionem, który obecnie wyłożony jest betonowymi płytami. W ramach przebudowy ma powstać nowa nawierzchnia drogi, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa. Wybrany wykonawca ma zakończyć prace do 31 sierpnia 2019 roku i udzielić minimum 3 lat gwarancji. O wyborze ofert decydować będzie cena (60) oraz okres gwarancji (40).

Drugi z ogłoszonych przetargów dotyczy przebudowy łącznika między ul. Księcia Bolka I a ul. Wałbrzyską. Również w tym przypadku droga zyska nową nawierzchnię, chodniki, miejsca postojowe i kanalizację deszczową. Powstanie również oświetlenie uliczne. Prace mają być wykonane do 30 września 2019 roku. O wyborze oferty decydować będzie cena (60) i okres gwarancji (40), który nie może być krótszy niż 3 lata. O planach remontu tej drogi pisaliśmy kilkukrotnie. Remont zaplanowany został na 2018 rok, ale w marcu pieniądze przeznaczona na ten cel przekazane zostały na remont targu.

Kolejny przetarg dotyczy wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową łączącego ul. Słowackiego z POD Różanka. Miasto szuka wykonawcy dokumentacji projektowej rozbiórki tego wiaduktu i budowy w tym miejscu kładki dla pieszych.