Print
Jarosław Gęborys

W czwartek (29 listopada) podczas sesji rady powiatu radni ustalili m.in. wynagrodzenie starosty Jarosława Gęborysa.

 

Zgodnie z prawem wynagrodzenie starosty powiatu wielkości powiatu kamiennogórskiego składa się czterech części. Wynagrodzenie zasadnicze wynosić może od 3400 do 4700 zł, dodatek funkcyjny to maksymalnie 1900 zł, dodatek specjalny do 40% wynagrodzenie zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę uzależniony od stażu pracy.

Wynagrodzenie starosty powiatu kamiennogórskiego regulowała uchwała podjęta 19 czerwca 2018 roku. Wtedy radni przyznali J. Gęborysowi maksymalne możliwe stawki, czyli 4700 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1900 zł dodatku funkcyjnego i 40% dodatku specjalnego. Rozpoczęcie nowej kadencji wymusiło ponowne ustalenie wynagrodzenia starosty. Radni byli zgodni, jednogłośnie (przy jednym radnym nieobecnym) zaakceptowali wynagrodzenie na maksymalnym możliwym poziomie utrzymując stawki uchwalone w czerwcu.