aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Realizację czterech zadań w 2019 roku zakłada budżet partycypacyjny Kamiennej Góry. Na ten cel przeznaczonych ma być 100 tys. zł.

 

W tym roku do realizacji (w 2019 roku) w ramach budżetu partycypacyjnego zgłoszonych zostało sześć projektów. Jeden odpadł z uwagi na brak zgodności z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Decyzję o możliwości realizacji pozostałych pomysłów podjęli mieszkańcy. Przyjęte mogły być tylko cztery zadania, po jednym w każdym z czterech okręgów, na jakie podzielone jest miasto na potrzeby budżetu partycypacyjnego.

Dwa projekty zgłoszone zostały w okręgu nr 1. Mieszkańcy proponowali budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Wiejskiej oraz budowę placu zabaw przy Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej. Pierwszy projekt otrzymał 117 głosów, drugi 597. W pozostałych okręgach mieszkańcy zgłosili tylko po jednym projekcie.

Do realizacji mieszkańcy, poprzez głosowanie, rekomendują cztery zadania. Oprócz budowy placu zabaw przy szkole, są to: montaż siłowni plenerowej i ławek na placu przy budynku Lipowa 5a, 5b, 5c (198 głosów), wykonanie chodnika w podwórku przy ul. M. Skłodowskiej 9 i 11 (165 głosów) oraz modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Tkaczy Śląskich 2-48 (307 głosów).

Szacunkowy koszt każdego z zadań to ok. 25 tys. zł. Realizacja zadań uzależniona jest m.in od wyników przetargów na zaplanowane prace. Przy poprzednich budżetach partycypacyjnych był problem ze znalezieniem wykonawców gotowych wykonać prace za zaplanowane kwoty.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez