aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra

Dzisiaj (środa, 21 listopada) odbyła się pierwsza sesja rady gminy Kamienna Góra nowej kadencji.

 

Posiedzenie rozpoczęła najstarsza radna Anna Potoczak. Radni i wójt złożyli ślubowanie rozpoczynające nową kadencję.

Na pierwszym posiedzeniu wybrany został przewodniczący i wiceprzewodniczący rady.

 

Radni zgłosili dwóch kandydatów na przewodniczącego. Piotr Pawlik wyraził zgodę na kandydowanie, Jan Łepski odmówił. W tajnym głosowaniu na P. Pawlika oddano 15 głosów za, żaden z radnych nie był przeciwko, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Na pierwszego wiceprzewodniczącego kandydowali Kazimierz Ogorzałek i Jan Łepski. Na pierwszego z nich zagłosowało 12 radnych, 2 było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Za J. Łepskim zagłosowało 3 radnych, 10 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.

Na drugiego wiceprzewodniczącego zgłoszony został Michał Salata. Poparło go 14 radnych, 1 był przeciwko, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Pierwsza sesja rady gminy Kamienna Góra

Na dzisiejszym posiedzeniu powołane zostały komisje. Radni gminy Kamienna Góra mogą więc rozpocząć codzienną pracę. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej kandydowali Piotr Respondek i Stanisław Wondołowski. Pierwszego z nich poparło 11 radny, 1 był przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu. Drugi otrzymał 2 głosy za, 8 przeciwko, 5 radnych wstrzymało się. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Piotr Respondek, Stanisław Wondołowski będzie wiceprzewodniczącym. W komisji pracować będą również Piotr Szkaradek i Radosław Oblicki.

Przewodniczącym komisji finansowo-gospodarczej został Andrzej Bilman, jego zastępcą Anna Potoczak, członkami: Jan Łepski, Piotr Pawlik i Michał Salata.

Komisji społecznej przewodniczyć będzie Bartłomiej Łukasik, zastępcą przewodniczącego została Jolanta Serafinko, członkami: Kazimierz Ogorzałek, Janusz Stefański, Przemysław Sondej, Artur Kubieniec.

Pracami komisji skarg, wniosków i petycji kierować będzie Anna Potoczak, a zastępować ją Przemysław Sondej. Członkiem komisji będzie Artur Kubieniec.

Każdy z radnych mógł zgłosić chęć pracy w maksymalnie dwóch komisjach. Składy wszystkich komisji radni przyjęli jednogłośnie.

Dieta przewodniczącego rady to 1260 zł miesięcznie, wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji otrzymywać będą 840 zł, radni 735 zł. Za nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji potrącane będzie 25% diety.

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez