aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski - I sesja

Trwa pierwsza sesja rady powiatu. Podczas obrad wybrany zostanie przewodniczący i wiceprzewodniczący rady, starosta, wicestarosta oraz członkowie zarządu.

Aktualizacja godz.15:03

godz. 15:03
Cała trójka kandydatów została wybrana do zarządu.
Wyniki głosowania:
Adam Krok 15 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących
Andrzej Przybytek 10 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący
Damian Wójcik 10 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących

Koniec sesji

godz. 14:33
Trwa wybór członków zarządu. Starosta zgłosił: Adama Kroka, Andrzeja Przybytka i Damiana Wójcika.

godz. 14:31
Małgorzata Krzyszkowska została wicestarostą. Za zagłosowało 10 radnych, przeciwko 6 wstrzymał się 1.

godz. 14:08
Trwa wybór wicestarosty.
Starosta zgłosił Małgorzatę Krzyszkowską

godz. 14:04
Starostą został: Jarosław Gęborys

Jarosław Gęborys 10 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący
Ireneusz Kordziński 7 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący

 

godz. 13:40
Trwa wybór starosty.

Zgłoszone zostały kandydatury:
Jarosław Gęborys - zgłoszony przez Małgorzatę Krzyszkowską
Ireneusz Kordziński - zgłoszony przez Artura Sarzyńskiego

 

Pierwsza sesja rady powiatu

godz. 13:37
Wiceprzewodniczącym rady powiatu został Mariusz Mućwicki

Wyniki głosowania:
Mariusz Mućwicki 10 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących
Bożena Kończak 7 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący

godz. 13:15

Trwa wybór wiceprzewodniczącego rady powiatu. Zgłoszone zostały dwie kandydatury:
Mariusz Mućwicki - zgłoszony przez Edytę Wyrostek
Bożena Kończak - zgłoszona przez Ireneusza Kordzińskiego 

godz.13:10
Przewodniczącą rady powiatu została: Edyta Wyrostek

Edyta Wyrostek 10 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący
Bożena Kończak 7 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący

 

godz. 12:25
Trwa wybór przewodniczącej rady. Zgłoszone zostały dwie kandydatury:
Edyta Wyrostek - zgłoszona przez Jarosława Gęborysa
Bożena Kończak - zgłoszona przez Ireneusza Kordzińskiego

Radni złożyli ślubowanie.

Obrady prowadzi radna senior Zofia Kolat

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA