aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra - sesja

Dzisiaj (czwartek, 8 listopada) radni gminy Kamienna Góra spotkali się na ostatniej w siódmej kadencji sesji rady. Głównym tematem obrad było podsumowanie kadencji 2014-18.

 

Raport o stanie gminy przedstawił wójt Patryk Straus. Dokument zostanie udostępniony na stronie internetowej gminy. Z zebranych danych wynika, że w 2014 roku na terenie gminy Kamienna Góra mieszkały 8983 osoby, w 2018 liczba mieszkańców spadła do 8938. Najmniej osób, tylko 1, mieszka w Nowej Białce. Najwięcej, 1633, w Krzeszowie. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 143 bezrobotnych, 889 dzieci korzysta z gminnych placówek oświatowych. 

W całej kadencji (lata 2014-18) dochody gminy przekroczyły 147 mln zł, wydatki osiągnęły prawie 153 mln. Na inwestycje gmina wydała 29,5 mln zł. Podczas kończącej się kadencji gmina przebudowała bądź zmodernizowała 8 km gminny dróg i 5 mostów. Gminny samorząd wsparł remonty dróg powiatowych oraz budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Na terenie gminy powstało 56 nowych lamp oświetlenia ulicznego sfinansowanych przez budżet gminy oraz 64 opłaconych z funduszy sołeckich.

Gmina zainwestowała w nowe boiska i tereny rekreacyjne, które powstały w Olszynach, Ogorzelcu, Pisarzowicach, Gorzeszowie. W Krzeszowie powstało Kino za Rogiem, w Pisarzowicach przeprowadzono termomodernizację domu kultury. Gmina kupiła scenę, namioty i bramy startowe wykorzystywane podczas imprez. Wyremontowane zostały świetlice w Janiszowie, Olszynach, Dębrzniku, Szarocinie i Ogorzelcu. W Czadrowie powstaje inkubator przedsiębiorczości. Krzeszów i Kamienną Górę połączy ścieżka rowerowa.

Szkoły w Ptaszkowie i Szarocinie poddane zostały termomodernizacji. W Pisarzowicach powstało nowe przedszkole.

Gmina kupiła dwa nowe wozy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostka z Ogorzelca otrzymała wóz lekki, a Pisarzowice za kilkanaście dni odbiorą wóz średni.

Prowadzone były inwestycje wodociągowe w Gorzeszowie, Krzeszowie i Przedwojowie.

Na fundusz sołeckie w całej kadencji przekazano prawie 1,5 mln zł.

Sprawozdanie z pracy podczas kończącej się kadencji złożył również przewodniczący. Pierwsza sesja odbyła się 1 grudnia 2014 roku. Dzisiejsza sesja był 52. Sprawozdania złożyli również przewodniczący komisji rady.

Sesję zakończyło wręczenie podziękowań sołtysom i radnym.

Ostatnia sesja w gminie Kamienna Góra

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA