aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - zalew

Według przedstawicieli firmy ACS Poland jest szansa, aby woda w zalewie nadawała się do kąpieli. Nie trzeba na to wielkich pieniędzy. Dzisiaj (czwartek, 11 października) przedstawione zostały efekty pierwszych prac.

 

Według przedstawicieli firmy, rok po zastosowaniu metody dr. Sitarka, stan wody w zalewie znacznie się poprawił. Wzrosła przejrzystość, zmniejszeniu uległa ilość osadów dennych, zniknął nieprzyjemny zapach związany z procesami gnilnymi.

ACS Poland do biologicznego oczyszczania zbiorników wodnych stosuje metodę dr. Sitarka. W ciągu 10 lat oczyściła 350 zbiorników wodnych w Polsce. Stosowana metoda zmienia procesy biologiczne zachodzące w zbiorniku, umożliwiając samooczyszczenie wody.

Drugi etap prac ma dotyczyć części akwenu przy plaży. Doprowadzenie parametrów wody do poziomu akceptowanego na kąpieliskach ma kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli nie wystąpią dodatkowe zanieczyszczenia, proces przynosi długotrwałe efekty. Trzecim etapem ma być oczyszczenie drugiej części zbiornika i utworzenie strefy, w której oczyszczana będzie woda wpływająca z Zadrny.

Po spotkaniu z przedstawicielami firmy, burmistrz Krzysztof Świątek zadeklarował, że jest umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o dopuszczenie zalewu do kąpieli.

Miasto Kamienna Góra ma dokumentację i pozwolenia na budowę na dwie ważne dla zalewu inwestycje. Pierwsza to przebudowa jazu, poprawiająca bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz przepływ wody do zalewu. Druga to budowa 800 metrów trasy nartorolkowej z trybunami oraz przebudowa alejek wokół zalewu. Koszt obu inwestycji to ok. 5 mln zł. Samorządowcy szukają zewnętrznych środków na jej sfinansowanie.

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez