aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Patryk Straus - wójt gminy Kamienna Góra

Z dużym wzrostem ceny wody muszą się liczyć mieszkańcy gminy Kamienna Góra. Po raz pierwszy, w związku ze zmianą prawa, wójt i radni nie przyjmowali stawek. Zatwierdzone zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W przypadku gminy znaczenie ma również interpretacja w sprawie odliczania podatku VAT.

 

Przez wiele lat propozycje cen wody i ścieków trafiały do wójtów/burmistrzów i rad. Samorządowcy mieli wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez mieszkańców. W nowym systemie decyzja samorządów nie ma znaczenia.

Na terene gminy Kamienna Góra 19 wsi ma wodociągi. Z gminnej sieci korzysta prawie 94% mieszkańców, kolejne 6% (Dębrznik i część Ptaszkowa) obsługiwane jest przez WPWiK z Wałbrzycha. Sieć kanalizacyjna istnieje w 6 wsiach, korzysta z niej ok. 38% mieszkańców.

W 2017 roku, gdy taryfę zatwierdzali jeszcze samorządowcy, za metr sześcienny wody mieszkańcy płacili 4,01 zł brutto, za ścieki 7,23 zł, abonament wynosił 6,53 zł. W październiku 2017 roku rada gminy przedłużyła okres obowiązywania tej taryfy do 28 lutego 2019 roku.

Zmiana prawa zobowiązała wszystkich dostawców wody do ponownego przeliczenia taryf według jednakowych zasad uwzględniających realne koszty i dochody. Każda z taryf musiała być zatrwierdzona, po dokładnej weryfikacji podanych danych, przez państwową instytucję Wody Polskie. W przypadku gminy Kamienna Góra na zmianę ceny wody ma również wpływ negatywna dla gminy interpretacja Izby Skarbowej. Według tego dokumentu, gmina nie może odliczać pełnego VAT-u. Stosowany jest tzw. prewspółczynnik, który dla gminy Kamienna Góra wynosi 16%. Oznacza to, że tylko 16% zapłaconego VAT-u wraca do gminy, czyli z każdych 100 zł podatku widocznych na fakturze, gmina odzyska tylko 16 zł.

Dwie zmiany spowodowały, że od 13 czerwca stawka za dostawę metra sześciennego wody na terenie gminy Kamienna Góra wynosi 4,59 zł brutto (wzrost o 14,5%), odbiór ścieków kosztuje 7,65 zł za metr sześcienny (wzrost o 5,8%), a abonament miesięczny wzrósł do 6,73 zł (o 2,9%). Nowe taryfy obowiązywać będą przez rok.

Samorządowcy starają się zmniejszyć obciążenie mieszkańców. Wystąpili już o zmianę interpretacji dotyczącej VAT-u. Niewykluczone, że przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu, rozważane będzie wprowadzenie dopłat do cen wody. Innym rozważanym rozwiązaniem jest utworzenie spółki, która przejęłaby obowiązki gminnego referatu wodociągów i kanalizacji. Prowadzenie spółki oznacza dodatkowe koszty, ale firma mogłaby odliczyć cały VAT.

Według portalu komunalnego (dane z 26 kwietnia) wnioski o ustalenie taryf złożyło 960 przedsiębiorstw, 462 zakłady budżetowe, 546 gmin, 5 spółek wodnych i 55 innych podmiotów. W 1897 wioskach założono podwyżki cen, w 173 obniżki, a w 448 taryfy pozostały bez zmian. Ceny wody mieszczą się w przedziale 1,58-57 zł za metr sześcienny (cena netto), ścieków 1,98-34,94 zł. Utworzenie Wód Polskich miało pozwolić na lepsze chronienie interesów odbiorców wody.

Wójt Patryk Straus podkreśla, że zarówno on, jak i radni, uznali, że utrzymanie dotychczasowych taryf jest realne. Podwyżka jest wynikiem zmian w interpretacji podatkowej. Nowe, wyższe taryfy, przyjęte zostały decyzją państwowej jednostki.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez