Print

Miasto Kamienna Góra ogłosiło przetarg dotyczący budowy skateparku przy ul. Szpitalnej w Kamiennej Górze wraz z budową chodnika.

Zakres robót będzie obejmował wykonanie nawierzchni betonowej wraz z podbudową i zamontowaniem betonowych urządzeń skateparku (wylewanych na mokro i torkretowanych) takich jak Quarterpipe Mini quartrer, Funbox z grindboxem 2/3, Funbox ze schodami, Quarterpipe Bank ramp, Poręcz prosta.

Oferty będą oceniane pod względem ceny (60%) oraz okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane (40%). Oferty można składać do 20 czerwca 2018 r. do godziny 12:45. Prace miałyby zostać zakończone 15 października 2018 r.