aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via DUW

Zabytki z Chełmska Śląskiego i Uniemyśla znalazły się w planie dofinansowania prac konserwatorskich na 2018 rok ogłoszonym przez wojewodę Pawła Hreniaka.

 

W tym roku wojewoda przeznaczy na dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach na Dolnym Śląsku 5,5 mln zł. To wyjątkowo duża kwota. W ostatnich latach dotacje nie przekraczały 780 tys. zł.

Jak informuje biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 32 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji. Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:
- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,
- obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,
- stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,
- celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,
- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

godnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 64 wnioski. Nie zostało uwzględnionych 107 wniosków, w tym: 46 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne, 61 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją.

W planie dotacji jest Konserwacja grupy rzeźbiarskiej - Koronacji Marii z kościoła parafialnego pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim (40 tys. zł) oraz Remont zabezpieczający kościoła pw. św. Mateusza w Uniemyślu (160 tys. zł).

Źródło: informacjaprasowa DUW

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez