aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
konferencja - Jelenia Góra

W dniu 19.04.2018 w jeleniogórskim wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój w MŚP polsko-czeskiego pogranicza”.

 

Konferencję otworzyła dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UE w imieniu pani dziekan wydziału dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. UE. Następnie dr Sabina Zaremba-Warnke przybliżyła projekt „Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”, w ramach którego została zrealizowana konferencja. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Organizatorzy podzielili konferencję na trzy sesje. Pierwszą z nich poprowadził dr Bartosz Bartniczak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze. Referaty dotyczyły (w nawiasie imię i nazwisko prelegenta): problemów mikroprzedsiębiorców w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gościńca na Starówce w Kowarach (Zbigniew Piepiora), działań Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz przedsiębiorstw regionalnych (Dorota Turska), Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Duch Gór na rzecz promocji MŚP regionalnych (Dorota Goetz), roli Akademickiego Centrum Koordynacyjnego we współpracy przygranicznej szkół wyższych w Euroregionie Nysa (Helena Naumannová), działalności „Novum” na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza (Bartosz Bartniczak, Miroslav Vlasak).

Kolejnej sesji przewodniczyła PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Referaty poświęcono: znaczeniu Izby przemysłowej dla przedsiębiorstw regionalnych (Jaroslava Syrovátková), ekologistyce jako części zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Eva Šírová), przedsiębiorstwom społecznym jako fenomenie zrównoważonej przedsiębiorczości w regionie libereckim (Andrea Grimová), wpływowi aktywności sportowej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w regionie Liberca (Adéla Vodseďálková), trasom do narciarstwa biegowego w Karkonoszach (Ladislav Stránský), zrównoważonemu rozwojowi biznesu na przykładzie działalności wspólnoty religijnej „Jednota Bratrská“ (Kateřina Lachmanová), działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz zrównoważonego rozwoju MŚP (Světlana Kubíčková), atrakcji militarnych na północny Czech wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw turystycznych (Michaela Dubská, Lucie Lešáková), zrównoważonego biznesu w regionie libereckim w aspekcie turystyki filmowej (Anna Flanderková, Veronika Smutná), nowych trendów w usługach zakwaterowania wspierających zrównoważony rozwój (Tereza Nosková, Nikola Procházková).

Ostatnią sesję poprowadziła dr Sabina Zaremba-Warnke z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze. Referaty dotyczyły: zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie regionalnym (Agnieszka Panasiewicz), ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego Dolnego Śląska w świetle filozofii i ruchu „Slow Food” i działań oddziału „Slow Food Dolny Śląsk” (Anna Rumińska), usług ekosystemowych jako podstawy zrównoważonego rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego „Cyprysowa Zagroda” (Renata Przeorek), działań hoteli i gospodarstw agroturystycznych z powiatu jeleniogórskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (Elżbieta Nawrocka), specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu wsparcia rozwoju regionalnego (Tomasz Brzozowski).

Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w monografii kończącej projekt „Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza” pod redakcją dr Sabiny Zaremby-Warnke.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez