Print

Sześć projektów wybranych zostało do dofinansowania w konkursie na ograniczenie niskiej emisji transportowej. Jeden z nich złożony został przez Kamienną Górę.

 

Gmina Miejska złożyła projekt Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość projektu to ponad 9 mln zł, dofinansowanie 4,8 mln zł.