Print

Od początku roku na terenie gminy Kamienna Góra obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów. Zmiana promuje osoby segregujące śmieci.

 

Radni poparli propozycję wójta, aby bardzie zróżnicować opłaty za odbiór śmieci segregowanych i odpadów niesegregowanych. Od początku roku osoby segregujące śmieci płacą 10 zł, pozostali 20 zł miesięcznie.

Efekt tych zmian widać już w statystyce. Na koniec roku wolę segregowania śmieci deklarowało 4993 mieszkańców gminy (1701 nieruchomości). Odpady niesortowane oddawało 2193 mieszkańców (822 nieruchomości). W styczniu, czyli po wprowadzeniu nowych wysokości opłat, 641 osób zdecydowało się zacząć segregować śmieci i złożyło odpowiednią deklarację. Tylko 15 osób zrezygnowało z sortowania odpadów i zdecydowało się płacić wyższą stawkę. Do Urzędu Gminy wpływają kolejne deklaracje mieszkańców chcących rozpocząć sortowanie domowych odpadów.

Zmiana różnicy w stawkach nie będzie jedynym działaniem gminy mającym promować sortowanie śmieci. W pierwszym kwartale akcję edukacyjną przeprowadzić ALBA, firma odbierająca odpady od mieszkańców. W drugim kwartale rozpocznie się akcja "Żółta buźka". Wyrywkowo sprawdzana będzie poprawność segregowania śmieci. Jeśli w workach będą niewłaściwe odpady właściciel nieruchomości zobaczy naklejkę z niezadowoloną buźką.

Gmina chce zachęcić mieszkańców do prawidłowego segregowania śmieci, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów funkcjonowania całego systemu.

gmina Kamienna Góra - segregowanie odpadów