aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Jarosław Dyczkowski - prezes MPWiK Kamienna Góra

Podczas dzisiejszej (środa, 31 stycznia) sesji radni Kamiennej Góry zapoznani zostali z informacją o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

 

Sytuację spółki przedstawił prezes Jarosław Dyczkowski oraz kierownicy Jacek Jacel i Marcin Kurnyta. Przedstawiciele spółki podkreślali, że Kamiennej Górze nie grożą problemy z wodą. Wydobycie zaspokaja potrzeby dotychczasowych odbiorców, możliwe jest jego zwiększenie w przypadku wzrostu zapotrzebowania. Od 2014 roku ustabilizowało się zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków. Przed 2014 roku notowane były spadki tych wskaźników. Na koniec roku w MPWiK pracowało 48 osób. Przedstawiciele spółki podkreślali wysoką jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Jej jakość bada zakładowe laboratorium, które funkcjonuje od 2011 roku i ma niezbędne akredytacje. Badania wykonywane są częściej niż wymagają tego przepisy prawa. J. Dyczkowski zapewnia, że wodę można pić prosto z kranu.

Prezes informował radnych również o czekających spółkę i radę wyzwaniach. Zmiana prawa wymusza przygotowanie w pierwszym kwartale 2018 roku wieloletniego planu rozwoju sieci, a w oparciu o ten dokument przedstawienie taryf na kolejne 3 lata. Planów i taryfy nie będzie można w tym okresie zmienić. Zgodnie z nowymi przepisami dokumenty, w tym taryfy zatwierdzać będzie nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski, a nie jak w tej chwili radni. Nadal nie ma jednak przepisów wykonawczych niezbędnych do planowania nowych taryf.

Pracownicy MPWiK przedstawili najważniejsze inwestycje wykonane na sieci w ostatnim czasie. Podkreślali, że prace wykonywane są przez pracowników spółki, nie są zlecane podwykonawcom, dzięki czemu kosztują znacznie mniej.

- Nasza spółka idzie do przodu - podsumował prezes Jarosław Dyczkowski.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez