Print
gmina Kamienna Góra - sesja

Dzisiaj (środa, 31 stycznia) z radnymi gminy Kamienna Góra spotkał się Stanisław Krok, prezes OSP Pisarzowice. Apelował o zakup nowego wozu bojowego dla jednostki.

 

Ochotnicza Straż Pożarna z Pisarzowic dysponuje starem 244 z 1989 roku. Coraz częściej wóz odmawia posłuszeństwa. Wiele prac przy jego naprawach wykonują sami strażacy, część trzeba zlecać. W ubiegłym roku były problemy z przejściem przeglądu rejestracyjnego.

W 2017 roku jednostka miała 44 wyjazdy, w tym 11 do pożarów i 7 do wypadków drogowych. OSP Pisarzowice działa w terenie górzystym, obsługuje m.in. drogę wojewódzką Kamienna Góra - Kowary. Swoim działaniem obejmuje teren 5 wsi.

W OSP Pisarzowice działa 39 strażaków, w tym 14 uczestniczących w akcjach. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 15 członkami.

Wizyta druha na sesji nie była przypadkowa. Na początku stycznia gmina uzyskała informację o możliwości otrzymania 50% dofinansowania do zakupu dla Pisarzowic nowego wozu bojowego. Wnioski zbiera Komenda Powiatowa Straży Pożarnej i przekazuje wyżej. Z uwagi na wielkość jednostki, jej sprawność i specyfikę obsługiwanego terenu, OSP Pisarzowice ma dużą szansę na pozyskanie dofinansowania.

Fundusze strażackie nie są jedynym pomysłem na dofinansowanie zakupu. Jak poinformował radnych wójt Patryk Straus, dzisiaj dotarła do gminy informacja o możliwości otrzymania 100 tys. zł na zakup wozu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem rozpoczęcia procedury było złożenie dokumentów dzisiaj.

Koszt zakupu średniego wozu to minimum 700 tys. zł. W celu rozpoczęcia starań o dofinansowania radni musieli dzisiaj wyrazić wolę zabezpieczenia w budżecie 350 tys. zł.

Podczas dyskusji nad projektem uchwały, Teresa Ciszek zwróciła uwagę, że problemy ze sprzętem ma również OSP Leszczyniec. Apelowała aby myśleć również o tej jednostce. Radna, jako jedyna, wstrzymała się od głosu przy uchwale o woli zabezpieczenia środków na zakup wozu dla OSP Pisarzowice. Pozostali radni poparli uchwałę i wójt rozpoczął starania o uzyskanie dofinansowania z różnych źródeł.