Print
Kamienna Góra - spotkanie noworoczne

Dzisiaj (piątek, 12 stycznia) w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się noworoczne spotkanie z burmistrzem Kamiennej Góry Krzysztofem Świątkiem.

 

Tradycyjnie na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele miejskich instytucji, firm współpracujących z urzędem, organizacji pozarządowych oraz samorządowcy. Podsumowując miniony rok, burmistrz mówił o spadku bezrobocia jako zasłudze przedsiębiorców i instytucji, wzroście zainteresowania miejscami w żłobku, działalności organizacji pozarządowych. Dla samorządu miejskiego miniony rok związany był z reformą oświaty i rozpoczęciem inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Ważnym wydarzeniem było również podpisanie Deklaracji Sudeckiej. Jako wyzwania na rok 2018 K. Świątek wskazał realizację inwestycji za 25 mln zł oraz obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Uczestnikom spotkania noworocznego życzenia złożył przewodniczący rady miasta Henryk Różański.

– Pan burmistrz stworzył dobry klimat do realizacji wspólnych przedsięwzięć – podkreśliła Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzięki temu miasto i organizacje z jego terenu pozyskiwały środki z budżetu województwa.

Kamienna Góra - spotkanie noworoczne