Print
Krzeszów

Od początku roku zmienił się sposób pobierania opłat za zwiedzanie opactwa w Krzeszowie. Zamiast cegiełek sprzedawane są bilety, można na nie otrzymać fakturę.

 

Opłaty pobiera teraz fundacja "Europejska Perła Barkou".

Aktualne ceny:
a) trasa podstawowa (bazylika, kościół pw. św. Józefa, mauzoleum Piastów, kaplica Marii - Magdaleny)
12 zł - normalny, 9 zł - studenci, 6 zł - dzieci w wieku szkolnym oraz rodziny z kartą dużej rodziny, wstęp wolny - dzieci nie chodzące jeszcze do szkoły, krwiodawcy wg regulaminu akcji "Dawcom w darze"
(w cenie zgoda na fotografowanie i korzystanie z toalet w Obsłudze Pielgrzyma oraz możliwość wypożyczenia audioprzewodnika dla osób indywidualnych)

b) trasa rozszerzona (trasa podstawowa + podziemia, strych i wieża bazyliki, muzeum opactwa, letni pawilon na wodzie)
20 zł - normalny, 15 zł - studenci, 13 zł - dzieci w wieku szkolnym oraz rodziny z kartą dużej rodziny, wstęp wolny dzieci nie chodzące jeszcze do szkoły, krwiodawcy wg regulaminu akcji "KRzEszóW sercem łaski"
(w cenie zgoda na fotografowanie i korzystanie z toalet w Obsłudze Pielgrzyma oraz możliwość wypożyczenia audioprzewodnika dla osób indywidualnych na trasę podstawową)

c) bazylika pw. Wniebowzięcia NMP zwiedzana poza trasą podstawową 6 zł/osoby. Bazylika jest dostępna bez opłat na czas modlitwy.

Do 15 kwietnia na wszystkie bilety obowiązuje 10% rabatu.

Źródło: opactwo.eu