Print
fot. via GUS

Główny Urząd Statystyczny opracował raport "Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia". Przeanalizowane zostały dane statystyczne dotyczące 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

 

GUS wyliczył dla każdego z powiatów kilka wskaźników atrakcyjności: kulturowej, środowiskowej, biznesowo-hotelowej. Ich analiza pozwoliła na wyliczenie Wskaźnika atrakcyjności turystycznej (WAT). Liderem została Warszawa przed Krakowem i powiatem nowosądecki. Siódme miejsce zajął Wrocław, ósme powiat kłodzki, dziesiąte powiat jeleniogórski.

Powiatu kamiennogórskiego w czołówce żadnego z zestawień nie ma. Zajmuje miejsca w środkowych grupach powiatów.

Notatka - Analiza walorów turystycznych

Praca badawcza