aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - burmistrz Krzysztof Świątek

Prawie 100 mln zł ma wydać w przyszłym roku miasto Kamienna Góra. Jedna czwarta budżetu to wydatki na inwestycje.

 

Burmistrz Krzysztof Świątek zaprezentował dzisiaj (wtorek, 28 listopada) projekt budżetu Kamiennej Góry na 2018 rok. Zaplanowane dochody to 91 mln zł (w 2017 roku 77 mln zł), wydatki 98,5 mln zł (76 mln zł). Deficyt wyniesie więc 7,4 mln zł.

Na inwestycja zaplanowano w budżecie 25 mln zł, w tym 14 mln zł to pozyskane środki zewnętrzne.

W planach inwestycyjnych jest remont dróg na starym mieście (ul. Żeromskiego, Słowiański i okoliczne) za 5 mln zł, remont łącznika ul. ks. Bolka I i Wałbrzyskiej (1,2 mln zł), budowa ścieżki rowerowej z Antonówki w kierunku Krzeszowa z odnogą w kierunku Ptaszkowa (7,5 km, na 2018 rok zaplanowano 1 mln zł), rewitalizacja miejskich (100% własności) budynków przy ul. Kościuszki i pl. Wolności (1,3 mln zł).

Miasto planuje wymianę ok. 700 lamp ulicznych. W 2018 roku inwestycja ma kosztować 1,1 mln zł. Finansowy udział w niej ma mieć prywatny inwestor. Na przebudowę targowiska zaplanowano 1,5 mln zł. Na trzy zadania realizowane w budynku Centrum Kultury zaplanowano 6,3 mln zł. Zaplanowano również remont ul. Parkowej i parkingu przy ul. Fornalskiej (1,6 mln zł).

W projekcie zaplanowano 200 tys. zł na remont ul. Jedwabnej (od ul. Jeleniogórskiej do przejazdu kolejowego) oraz przebudowę ul. Karola Miarki. W centrum miasta za 80 tys. zł ma powstać „szpilkostrada”. Za 80 tys. zł część obecnej kostki zastąpiona zostanie płytami kamiennymi. Kontynuowana ma być przebudowa ul. Reja i Cegielnianej (1,6 mln zł). W Antonówce za 150 tys. zł ma zostać przebudowana ul. Jesionowa. Za 600 tys zł ma powstać droga dojazdowa do nowych działek budowlanych nad ul Krzeszowską. Przy ul. Leśnej za 150 tys. zł mają zostać uzbrojone działki.

Ponad 200 tys. zł ma kosztować remont dachu na Szkole Podstawowej nr 1, a 200 tys. zł naprawa dachu nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Miasto przeznacza 500 tys. zł na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz 50 tys. zł na zakupy sprzętu medycznego przez Powiatowe Centrum Zdrowia (szpital).

W wydatkach jest m.in. 300 tys. zł na kluby sportowe,

Na koniec roku 2018 zadłużenie miasta ma wynosić 20,6 mln zł (na koniec 2017 13,5 mln zł), czyli 22,7% (17,7%).

Teraz projektem zajmą się radni w komisjach. Prawdopodobnie w grudniu odbędzie się sesja budżetowa.

W ciągu roku przyjęty budżet może się zmieniać. Już wiadomo, że miasto otrzyma dofinansowanie do zakupu wyposażenia niezbędnego do organizacji dwóch imprez – Green Water Festiwal i Biegu Zdobywca Góry Parkowej. Samorządowcy starają się również m.in. o pieniądze na remont ścieżek wokół zalewu, budowę wieży widokowej, przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez