aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Lubawka

Znany jest już projekt budżetu Lubawki na 2018 rok. Zgodnie z nim dochody samorządu mają wynieść 42,5 mln zł, wydatki 45,4 mln zł. Deficyt wyniesie 2,8 mln zł.

 

Częścią dochodów są dochody własne zaplanowane w wysokości 12,9 mln zł. Składają się na nie opłaty i podatki, sprzedaż mienia (zaplanowana w wysokości 260 tys. zł), udział w podatku dochodowym (6,2 mln zł).

Subwencje z budżetu państwa mają wynieść 13,8 mln zł z tego ponad 7,1 mln zł to subwencja oświatowa.

Dotacje uzyskane z budżetu to 15,8 mln zł. W tej kategorii znalazły się m.in. pozyskane środki zewnętrzne, czyli np. 1,3 mln zł refundacji wydatków na tegoroczny remont szkoły w Chełmsku Śląskim, 1,8 mln zł na tegoroczny remont szkoły w Lubawce, 1 mln zł refundacji przyszłorocznego remontu szkoły w Lubawce, 646 tys. zł pomocy finansowej przy budowie sali gimnastycznej, 700 tys. zł refundacji za przyszłoroczny remont ratusza. W sumie to 5,9 mln zł.

Po stronie wydatków znalazło się m.in. 1,5 mln zł na przebudowę ulic Krótkiej, Jagiellońskiej w Wiejskiej w Lubawce, 211 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Miszkowicach, 10 tys. zł ma kosztować rozszerzenie cmentarza w Miszkowicach. Zwiększenie efektywności energetycznej ratusza w Lubawce ma kosztować 880 tys. zł, a jego remont i przebudowa dodatkowe 693 tys. zł. Inwestycja nad Bukówką ma kosztować w 2018 roku 2,3 mln zł, zagospodarowanie parku Watra w Lubawce 390 tys. zł. Na budowę świetlicy wiejskiej w Opawie zaplanowano 60 tys. zł, na renowację rzeźby św. Nepomucena i odbudowę fontanny na chełmskim rynku 69 tys. zł. Modernizacja kompleksu skoczni (budowa skoczni treningowej) ma kosztować 90 tys. zł, budowa ujęcia wody i zbiornika niezbędnych do naśnieżania stoku narciarskiego 118 tys. zł.

ZGM otrzyma m.in. 20 tys. zł na funkcjonowanie cmentarzy oraz 100 tys. zł na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce. Dotacja na utrzymanie zieleni to 253 tys. zł

Bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ma kosztować 226,5 tys. zł, w tym 20 tys. zł to dotacja do zakupu sprzętu. Dodatkowe 300 tys. zł zaplanowano w budżecie na zakup samochodu strażackiego.

Na inwestycje w oświacie zaplanowano prawie 2 mln zł. Największe wydatki to remont szkoły w Lubawce (585 tys. zł) i budowa sali gimnastycznej (982 tys. zł).

Diety radnych i funkcjonowanie biura rady ma kosztować 180 tys. zł.

Po stronie przychodów budżetu znalazło się m.in. 4,6 mln zł pozyskanych z planowanej emisji obligacji. Miasto zaciągnie również 2,2 mln zł kredytów i pożyczek. W roku 2018 planowana jest splata prawie 4 mln zł kredytów i pożyczek. Ponad 0,5 mln zł wydane zostanie na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez