Print

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r. Dane są podstawą wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej.

 

Podstawą do wyliczenia opublikowanych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2016 r. według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dochód podatkowy na mieszkańca gminy to w przypadku Kamiennej Góry 1130,35 zł (na 2017 rok było to 1094,15), gminy Kamienna Góra 1105,53 zł (1051,56 w 2017 roku), Lubawki 930,86 zł (917,02), gminy Marciszów 909,08 (861,66). Wskaźnik dla całego kraju to 1668,68 zł (1596,67). Najniższy dochód podatkowy mają Przytuły (390,29 zł), na 2017 rok była to Radogoszcz (424,77). Najwyższy Kleszczów (31 962,75 zł, na 2017 34825,79).

Wskaźnik dla powiatu kamiennogórskiego to 150,46 (na 2017 rok 142,42), przy wskaźniku krajowym 232,60 (216,38).

Województwo dolnośląskie ma jeden z najwyższych wskaźników w kraju (186,02, na 2017 rok było to 203,61) przy średniej 159,41 (150,75 na 2017 rok). Najwyższy wskaźnik ma województwo mazowiecki (324,90, przy 308,08 na 2017 rok). Najniższy świętokrzyskie (75,46). Na 2017 rok najniższy wskaźnik miało województwo podlaskie (78,11). Wyższy wskaźnik niż Dolny Śląsk ma jeszcze województwo wielkopolskie (188,57 na 2017 rok wskaźnik wynosił 168,80).