Print
Henryk Różański, przewodniczący rady

Narasta konflikt w kamiennogórskiej radzie miasta. Prawdopodobnie dojdzie do zmiany przewodniczącego.

 

Czarę goryczy przelało zwołanie przez Henryka Różańskiego nadzwyczajnej sesji rady. 6 listopada miałaby zapaść decyzja o przyznaniu tytułów Honorowego Obywatela Kamiennej Góry. To decyzja forsowana przez przewodniczącego.

Termin sesji nadzwyczajnej przewodniczący podał pod koniec dzisiejszych (środa, 25 października) obrad. Jednocześnie zaznaczył, że prawdopodobnie nie będzie planowanej na koniec listopada sesji, nie będzie bowiem uchwał do podjęcia. Radni uznali to za szantaż. Nieobecność na sesji nadzwyczajnej oznaczałaby dla nich stratę części diet, a nie wszyscy popierają uchwałę o przyznaniu tytułów.

Wypowiedź przewodniczącego wywołała burzę. - Wolę stracić dietę i nie przyjdę - oświadczył Wiesław Sobiechowski. - To nie jest w porządku - dodał Janusz Jarosz. Przypomniał, że komisja społeczna prosiła o przesunięcie terminu.

Już wcześniej, podczas słownych utarczek z radnymi, przewodniczący przypomniał, że mogą złożyć wniosek o jego odwołanie. Po kolejnej krytyce H. Różański zapowiedział, że sam złoży taki wniosek. - Może pan sam zrezygnować - przypomniała H. Różańskiemu Celina Róg. Radna stwierdziła, że w listopadzie miały być przyjęte uchwały o nowym systemie odbioru śmieci. Zofia Kolat przypomniała, że o wstrzymanie procedury przyznania tytułów wnioskowała komisja budżetu. Andrzej Jasiński przypomniał, że sesja może być zwołana również na wniosek rady. Posiedzenie pod koniec listopada mogłoby się więc odbyć. Tomasz Baćko zwrócił uwagę na niesmaczny, siłowy sposób dyskusji nad przyznaniem tytułów. Stwierdził, że sesja z takimi uchwałami powinna być uroczystością, a nie przyczyną konfliktu. J. Jarosz przypomniał przewodniczącemu, że dyskusja o nadzwyczajnej sesji miała się odbyć po sesji, w nieformalnej atmosferze. Dodał, że zaistniała sytuacja nie jest przyjemna nie tylko dla radnych, ale również potencjalnych uhonorowanych.

Przewodniczący, pytany przez nas po sesji, nie wiedział czy sesja na 6 listopada zostanie zwołana. Ma to jeszcze rozważyć. Zapowiedział złożenie rezygnacji z funkcji przewodniczącego.