Print

Dzisiaj (czwartek, 12 października) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Lubawka opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza.

 

To kolejna próba zatrudnienia osoby na tym stanowisku w lubawskim ratuszu.

Chętni mogą się zgłaszać do 27 października. Konkurs ma mieć dwa etapy. W pierwszym dokonana zostanie weryfikacji złożonych dokumentów w celu sprawdzenia czy kandydaci spełniają wymagania zgodne z ogłoszeniem. W drugim etapie odbędzie się ocena merytoryczna kandydatów. Może to być test kwalifikacyjny lub rozmowy. Mają się odbyć do 6 listopada.