Print
Lubawka - program rewitalizacji

Lubawcy radni zaznajomili się wczoraj (czwartek, 28 września) z efektami pracy zespołu do spraw rewitalizacji gminy. Tuż przed sesją w sali Domu Kultury odbyła się konferencja poświęcona powstałemu w tym roku Lokalnemu Programowi Rewitalizacji.

 

Karolina Jarmuła z wrocławskiej firmy Efficon, która opracowała program, przedstawiła radnym jego główne założenia.

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi maksymalnie 30 procent obszaru gminy może zostać objętych procesem rewitalizacji, dlatego w opracowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy znalazły się dwa podobszary – Lubawka (ulice: Aleja Wojska Polskiego, Boczna, Ciasna, Kościuszki, Łączna, Mickiewicza, Nadbrzeżna, Piastowska, Plac Wolności oraz Podgórze) oraz Chełmsko Śląskie (ulice: Kamiennogórska, Kolonia, Matejki, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Rynek, Sądecka, Starorynkowa). Dla obu podobszarów wytypowano do realizacji 12 projektów, przy czym tylko 5 z nich może ubiegać się o środki finansowe zarezerwowane dla miast i gmin posiadających stosowny program rewitalizacyjny. Pozostałe 7 projektów może być finansowane z innych unijnych źródeł.

Jeżeli rada zatwierdzi program, Lubawka zwiększy swoje szanse na zdobycie środków zewnętrznych. - Taki dokument to kilka dodatkowych punktów przy aplikowaniu o środki unijne – informowała K. Jarmuła.