aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 x 17 18 19 20
gmina Kamienna Góra - sesja

Podczas dzisiejszej sesji rady gminy Kamienna Góra (środa, 27 września) najwięcej emocji wywołał projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania dotacji na rozwój gminnego sportu. Nowe zasady zostały przyjęte przy wyraźnym sprzeciwie dwójki radnych i jednym głosie wstrzymującym się.

 

Najwięcej kontrowersji w nowym projekcie wzbudził katalog wydatków, które według nowo obowiązującej uchwały nie będą podlegać wydatkowaniu z gminnej dotacji. Szczególnie mocny sprzeciw radnego Jana Łepskiego dotyczył zapisu o braku możliwości zakupu z dotacji obuwia dla sportowców. J. Łepski, wieloletni działacz sportowy, apelował o likwidację tego zapisu, gdyż jego zdaniem, w ten sposób z wiejskich klubów odejdą dzieci i młodzież. - Buty to nic innego jak sprzęt sportowy – mówił J. Łepski. - Wydatek związany z ich zakupem często przekracza możliwości wiejskich rodzin. Z tym zdaniem polemizowała radna Joanna Cebula, która wskazała, że w przeciągu dwóch lat na zakup obuwia, akcesoriów sportowych i samych dresów wydatkowano z dotacji ponad 90 tysięcy złotych. - Chcemy zróżnicować sport w naszej gminie, bowiem nie samą piłką nożną ona żyje – uzasadniała J. Cebula.

W toczącej się dyskusji przepadł wniosek radnej Teresy Ciszek, która chciała, aby rada nie podejmowała dzisiaj tej uchwały, a środki na sport w 2018 roku przyznała jeszcze na starych zasadach. - Dajmy klubom sportowym na oswojenie się ze zmianami, tym bardziej, że jest to już ostatni rok kadencji rady – zaznaczyła T. Ciszek. Wójt Patryk Starus skwitował, iż nigdy nie jest dobry czas na wprowadzenie zmian, szczególnie jeśli dotyczą one drażliwych społecznie tematów. Wniosek o niepodejmowaniu uchwały przepadł przy trzech głosach za.

Przed przystąpieniem do głosowania nad nowymi warunkami przyznawania i kontroli gminnej dotacji Piotr Pawlik, przewodniczący rady, odczytał list Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS, który w dość ostrych słowach skrytykował nie tylko konsultacje społeczne przeprowadzone wcześniej z działaczami sportowymi, ale również zaproponowane przez radę nowe warunki.

Po burzliwych obradach projekt uchwały został przyjęty przy dwóch głosach sprzeciwu – Teresy Ciszek i Jana Łepskiego oraz jednym głosie wstrzymującym się – Wiesława Owsianki.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez