aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Łukasz Prochacki - dyrektor MGOK Lubawka

Na kwietniowej sesji rady miejskiej w Lubawce dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentował dane dotyczące funkcjonowania jednostki. Dopiero 16 maja udało się nam otrzymać ten dokument. W międzyczasie opublikowane zostało sprawozdanie finansowe MGOK za 2016 rok.

 

Łukasz Prochacki, dyrektor MGOK, odpowiadał na interpelację radnego Artura Sarzyńskiego, dotyczące funkcjonowania jednostki od czasu zmiany dyrektora. Ł. Prochacki porównał działanie MGOK w drugiej połowie 2015 i całym 2016 roku (gdy jest dyrektorem) do roku 2014 i pierwszej  połowy 2015 (gdy MGOK-iem kierował Arkadiusz Wierciński).

Z przedstawionych danych wynika, że oba półrocza 2015 roku było do siebie podobne pod względem liczby "przedsięwzięć" (tak nazywane są kolejne pozycje w zestawieniu) MGOK-u. Porównanie roku 2014 do 2016 pokazuje wzrost liczby "przedsięwzięć" z 93 do 135. "Przedsięwzięcia" podzielone zostały na kilka kategorii m.in. kulturalne, sportowe, rekreacyjne, cykliczne. We wszystkich, z wyjątkiem "przedsięwzięć kulturalnych" odnotowano wzrost.

Ciekawie prezentuje się tabela z "przedsięwzięciami" zorganizowanymi przez MGOK. Przez 3 lata wykazano 327 pozycji. Nie ma wśród nich wydarzeń z Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. Ta placówka występuje jedynie jako współrealizator wyjazdów.

W zestawieniu brakuje części imprez, np. nie ma informacji o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która odbyła się w styczniu 2014 roku (w MGOK zebrano 11,5 tys. zł). WOŚP, jako wydarzenie cykliczne, pojawia się za to w 2015 i 2016 roku.

Sprawdzian biegowy, który odbywa się jesienią pod skocznią w Lubawce, uwzględniony został w 2014 i 2016 roku, ale jako wydarzenie jednorazowe.

Wśród "przedsięwzięć" znalazły się również sesje rady miasta odbywające się w Domu Kultury w Lubawce. Do połowy 2015 roku w DK odbywała się sesja czerwcowa, połączona z wręczeniem "Złotych Orłów" oraz sesja kończąca rok, na której radni, sołtysi przekazywali sobie życzenia świąteczne. Od drugiej połowy 2015 roku do dzisiaj w Domu Kultury odbywają się wszystkie sesje, a więc 11 posiedzeń w roku.

W zestawieniu znalazły się również wykłady organizowane w Domu Kultury  w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cykl zajęć rozpoczął się w listopadzie 2016 roku.

W sprawozdaniu przedstawione zostały dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń. W 2014 roku średnio na pełnym etacie pracowało 12 osób, w 2016 16 osób. Średnie zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat to  odpowiednio 13,28 i 16,22.

Wynagrodzenia netto pracowników merytorycznych wynosiły od 1242 do 2066 zł w 2014 roku i od 1362 do 2363 w 2016 roku. Natomiast pracowników gospodarczych od 1552 do 1822 w 2014 i od 1369 do 1824 w 2016 roku.

Znacznie wzrosła liczba zawartych przez MGOK umów cywilno-prawnych. W 2014 poprzedni dyrektor zawarł 88 takich umów, w 2016 obecny zaakceptował 140 umów.

Odnotowany został wzrost godzin nadliczbowych. Ich suma w 2014 roku to 273,5, w tym 103,5 pracowników gospodarczych, a w 2016 roku 919,5 w tym 51,5 pracowników gospodarczych.

Gdy czekaliśmy na udostępnienie sprawozdania zaprezentowanego na sesji, na BIP lubawskiego urzędy opublikowane zostało sprawozdanie finansowe MGOK za 2016 rok. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez burmistrz Ewę Kocembę. MGOK wykazał stratę netto w wysokości prawie 150 tys. zł. Jak czytamy w uzasadnieniu, strata powstała w wyniku wykorzystania zysku z lat ubiegłych.

Przychody MGOK w 2016 roku wynosiły 1,5 mln zł (100,02% planu). Większość tej kwoty (prawie 1,4 mln zł) stanowiła dotacja podmiotowa uchwalona przez radę. Z Biblioteki Narodowej MGOK otrzymał 6900 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Koszty MGOK przekroczyły 1,6 mln zł (109,93% planu).

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez